Lakospol

 • cmg
 • cmg
 • cmg
 • cmg

Tryskání

Systém TORBO®  tryskání vlhkým pískem i jinými médii                      

Co je to TORBO® ?

 • jedná se o technologii na tryskání zvlhčeným abrazivem firmy Torbo®   ENGINEERING KEIZERS GmbH (F.R.A.)

Torbo® - progresivní, univerzální, ekologicky nezávadná technologie pro široké a všestranné využití :

 • práce v exteriéru i v interiéru
 • odstraňování graffity
 • odstraňování starých nátěrů ze dřeva, štukových omítek, kamene, kovů, betonů
 • předúprava povrchů před nátěry - železné i neželezné kovy, betony
 • čištění přírodního i umělého kamene, režného cihelného zdiva, fasád
 • sanace betonů - uplatnění při sanacích panelových domů

 

 

Postup:

Směs písku s vodou je unášena proti otryskávané ploše proudem stlačeného vzduchu. Abrazivní účinek je dosažen kinetickou energií proudící směsi.


Přednosti Torbo® přístrojů

Proti suchému pískování snižuje torbo® systém prašnost až o 95%, odpadá zatížení okolí a pracovníků prašnými emisemi. Dále se oproti suchému pískování snižuje spotřeba písku (průměr 5 kg/m2). Systém pracuje s minimální spotřebou vody (0,8-8 l/min.).

Torbo® je mobilní. Rozměry (max. 1.490x1.260x750 mm) a vahou (max. 330 kg) nepřesahuje např. stavební míchačku, takže je možno jej transportovat na přívěsu za osobním automobilem.

Dle výkonu kompresoru je možné použít tryskací hadice dlouhé až 200 m. Výrazně se snižuje náročnost na pracovní a ochranné pomůcky. Při práci s Torbo® tryskacím zařízením postačí používat ochranný štít na obličej, respirátor a kvalitní chrániče sluchu.

Velmi široká oblast použití (interiér, exteriér; tvrdé, běžné i měkké povrchy)

 

Pasivace ocelových konstrukcí

Při tryskání ocelových konstrukcí je možno využít vybavení Torbo - dávkovače pasivačního roztoku. Takto otryskaný a ošetřený povrch ocelové konstrukce pak vydrží (při dodržení podmínek, uváděných výrobcem inhibitoru) až několik dní bez napadení korozí

Podmínky provozu

Pro provoz torbo® přístrojů je nutno zajistit tato média:

 • zdroj stlačeného vzduchu o výkonu cca 5 m3/min. při tlaku 7 bar 
 • zdroj el proudu o napětí 12 V DC (např. baterie kompresoru); 1,5 A.
 • zdroj vody
  • potrubí s běžným provozním tlakem nebo
  • beztlakový zásobník vody. Sací výška pumpy je max. 6 m.

 

Faktory, ovlivňující výsledek práce s Torbo® tryskačem

1. Použité abrazivo
2. Zvolené množství tryskací směsi
3. Zvolený pracovní tlak a tomu odpovídající průměr tryskací hadice a koncové trysky
4. Typ koncové trysky
5. Použití nástavce  pro šetrné tryskání 
6. Vzdálenost trysky od otryskávaného povrchu
7. Velikost podílu vody ve směsi
8. Zkušenost obsluhy 

Šetrné čištění

Za pomoci speciálních trysek lze provádět šetrné a velmi šetrné čištění.