Lakospol

 • cmg

Prováděné práce

Tryskání / pískování

používáme mobilní systém TORBO ® pro vlhké tryskání

(snížení prašnosti  o 95% oproti pískování sušeným křemičitým pískem !!!)

Provádíme tryskání :

 • kamene
 • železa
 • mostů
 • jeřábů všech druhů
 • rzi
 • betonu
 • cihelného zdiva
 • schodů (i v interiérech)
 • podezdívek
 • čištění forem, jímek
 • bednění
 • fasády aj.
 • renovace povrchů s úpravou různé hrubosti
 • odstraňování graffiti
 • předúprava povrchů pro sanační práce

Pro tryskání používáme vlhký křemičitý písek případně i jiná média.

Povrchové úpravy průmyslových a stavebních celků - malby a nátěry

· termoizolační nátěry a malby, protiplísňové i omyvatelné malby

· antigrafiti  systémová ochrana

Protipožární nátěry

· na oceli i dřevu

Tekuté hydroizolace střech materiálem SIKA

Truhlářské, řezbářské, památkářské práce a okentěs, zakázková výroba

Podlahy

· dřevěné, plovoucí

· lité epoxidové materiálem SIKA

Renovace průmyslových podlah (lité - nátěrové)

Sanační práce - aplikace stavební chemie

Obklady a dlažby

· obklady keramické, skleněné, mozaikové

Celkové renovace interiérů

Dekorace a ochrana stěn interiérů, fasád a jiných povrchů